Shree Maruti Stotra | श्री मारुती स्तोत्र

श्री मारुती स्तोत्र (Shree Maruti Stotra) समर्थ रामदास स्वामी यांनी मारुतीची (हनुमान) स्तुती करणारी ११ स्तोत्रे लिहिली आहेत. या स्तोत्रांमधे मारुतीच्या पराक्रमाचे आणि चरित्राचे वर्णन केले आहे.

0 Comments

Karunashtake | करुणाष्टके

करुणाष्टके (Karunashtake) ही समर्थ रामदास स्वामींच्या रचनांमधील एक काव्य रचना आहे. समर्थ रामदास हे प्रभू श्रीरामांचे भक्त असल्यामुळे त्यांनी करुणाष्टके ही प्रभू श्रीरामांना उद्देशून लिहिली आहेत. करुणाष्टके ही करुणरसात लिहिली असून प्रभू रामांना आळवणारी आहेत. भौतिक विश्व, सुखवस्तू, नातेसंबंध इत्यादी व्यर्थ आहे. या सर्व गोष्टी वास्तविक सुख, समाधान आणि शांतता देऊ शकत नाहीत. याची जाणीव झाल्यावर मनुष्य देवाला शरण जातो आणि चिरंतन शांती प्राप्त करतो.

0 Comments

Shree Manache Shlok | श्री मनाचे श्लोक

मन हे नेहमी सुखाच्या शोधात असतं. या सुखातून बरेचदा दुःख निर्माण होतं. चंचल व दुःखी मन सतत भटकत असतं. या मनाची भटकंती थांबवण्यासाठी समर्थ रामदास स्वामींनी मनाला उपदेश देणारे श्री मनाचे श्लोक (Shree Manache Shlok) लिहिले आहेत.

3 Comments