Shree Maruti Stotra | श्री मारुती स्तोत्र

परिचय

Shree Maruti Stotra – श्री मारुती स्तोत्र : समर्थ रामदास स्वामी हे १७ व्या शतकातील एक महान संत होते, त्यांनी  मारुतीची (हनुमान) स्तुती करणारी ११ स्तोत्रे लिहिली आहेत. या स्तोत्रांमधे मारुतीच्या पराक्रमाचे आणि चरित्राचे वर्णन केले आहे.

या ११ मारुती स्तोत्रांपैकी, खालील स्तोत्र हे जास्त परिचयाचे असून घरोघरी म्हटले जाते. याची सुरुवात “भीमरूपी महारुद्रा, वज्रहनुमान मारुती” अशी होते.

या (Shree Maruti Stotra) श्री मारुती स्तोत्रामध्ये समर्थ रामदास स्वामी मारुती चे वर्णन करतात आणि विविध श्लोकांमध्ये मारुतीचे कौतुक करतात. 

पहिल्या १३ श्लोकांमध्ये मारुतीचे वर्णन आहे आणि नंतरच्या ०४ श्लोकांमध्ये फलश्रुती म्हणजे या स्तोत्र पठणातून काय फायदे होतील, हे सांगितले आहे.

मारुती स्तोत्र पठणाचे फायदे (Benefits of reciting Maruti Stotra)

 • मारुती स्तोत्राचे पठण केल्याने हनुमान प्रसन्न होऊन आपल्या भक्ताला आशीर्वाद देतात.
 • मारुती स्तोत्राच्या पठणामुळे भक्ताच्या मनातील भीती नाहीशी होते आणि जीवनात सर्व प्रकारचे सुख आणि शांती येते.
 • मारुती स्तोत्राचे पठण केल्याने हनुमान आपल्या भक्ताचे सर्व संकट दूर करतात.
 • मारुती स्तोत्राच्या पठण केल्याने जीवनात धन-धान्याची वृद्धी होते.
 • मारुती स्तोत्राचे पठण केल्याने साधकाच्या सभोवतालच्या सर्व नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होण्यास मदत होते.
 • मारुती स्तोत्राच्या पठणाने घरात सकारात्मक ऊर्जा वाहते.
 • मारुती स्तोत्राचे पठण केल्याने भक्ताचे सर्व रोग आणि दुःख दूर होतात.
 • मारुती स्तोत्राच्या पठणामुळे शारीरिक आणि मानसिक शक्ती वाढते.

मारुती स्तोत्र जप पद्धत

 • मारुती स्तोत्राचे पठण हे सकाळी किंवा संध्याकाळी पूजा करताना करावे.
 • यासाठी स्वतःला शुद्ध करावे.
 • हनुमानजींच्या मूर्तीसमोर बसावे.
 • हनुमानजींची विधिवत पूजा करुन पठण सुरु करावे.
 • फळप्राप्तीची इच्छा असल्यास ११०० वेळा पठण करावे.
 • पठण करताना चित्त एकाग्र असावे.
 • एका स्वरात, लयबद्ध पद्धतीने पठण करावे.
 • मोठमोठ्याने ओरडून पठण करु नये.
 • पठण करणाऱ्या व्यक्तीने मांसाहार करू नये.
 • दारू, सिगारेट, तंबाखू किंवा इतर मादक पदार्थांचे सेवन करू नये.
READ  Shri Saraswati Stotram | श्री सरस्वती स्तोत्र

Shree Maruti Stotra | श्री मारुती स्तोत्र

भीमरूपी महारुद्रा, वज्रहनुमान मारुती ।
वनारी अंजनीसूता रामदूता प्रभंजना ॥१॥

महाबळी प्राणदाता, सकळां उठती बळें ।
सौख्यकारी दु:खहारी, धूर्त वैष्णवगायका ॥२॥

दीनानाथा हरीरूपा, सुंदरा जगदंतरा ।
पातालदेवताहंता, भव्यसिंदूरलेपना ॥३॥

लोकनाथा जगन्नाथा, प्राणनाथा पुरातना ।
पुण्यवंता पुण्यशीला, पावना पारितोषिका ॥४॥

ध्वजांगे उचली बाहो, आवेंशें लोटला पुढें ।
काळाग्नी काळरुद्राग्नी, देखतां कांपती भयें ॥५॥

ब्रह्मांडे माईली नेणो, आंवळे दंतपंगती ।
नेत्राग्नी चालिल्या ज्वाळा, भ्रुकुटी ताठिल्या बळें ॥६॥

पुच्छ ते मुरडिले माथां, किरीटी कुंडले बरीं ।
सुवर्ण कटी कांसोटी, घंटा किंकिणी नागरा ॥७॥

ठकारे पर्वता ऐसा, नेटका सडपातळू ।
चपळांग पाहतां मोठे, महाविद्युल्लतेपरी ॥८॥

कोटिच्या कोटि उड्डाणें, झेपावे उत्तरेकडे ।
मंद्रादिसारखा द्रोणू, क्रोधे उत्पाटिला बळें ॥९॥

आणिला मागुतीं नेला, आला गेला मनोगती ।
मनासी टाकिले मागे, गतीसी तुळणा नसे ॥१०॥

अणूपासोनि ब्रह्मांडाएवढा होत जातसे ।
तयासी तुळणा कोठे, मेरु मंदार धाकुटे ॥११॥

ब्रह्मांडाभोवते वेढे, वज्रपुच्छें करू शकें ।
तयासी तुलना कैची, ब्रह्मांडी पाहता नसे ॥१२॥

आरक्त देखिलें डोळा, ग्रासिलें सूर्यमंडळा ।
वाढता वाढता वाढे, भेदिलें शून्यमंडळा ॥१३॥

धन धान्य, पशूवृद्धि, पुत्रपौत्र समस्तही ।
पावती रूपविद्यादी, स्तोत्रपाठें करूनियां ॥१४॥

भूतप्रेत समंधादी, रोगव्याधी समस्तहीं ।
नासती तूटती चिंता, आनंदे भीमदर्शनें ॥१५॥

हे धरा पंधरा श्र्लोकी, लाभली शोभली बरी ।
दृढदेहो निसंदेहो, संख्या चन्द्रकळा गुणें ॥१६॥

रामदासी अग्रगण्यू, कपिकुळासि मंडणू ।
रामरूपी अंतरात्मा, दर्शने दोष नासती ॥१७॥

॥ इति श्री रामदासकृतं संकटनिरसनं मारुतिस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

(PDF) Download Shree Maruti Stotra | डाउनलोड श्री मारुती स्तोत्र
Maruti Stotra Marathi with Lyrics | Bhimrupi Maharudra - Full Hanuman Stotra | मारुती स्तोत्र
Shree Maruti Stotra | श्री मारुती स्तोत्र

करुणाष्टके वाचण्यासाठी Karunashtake | करुणाष्टके येथे क्लिक करा.

Leave a Comment