Pasaydan | पसायदान

पसायदान (Pasaydan) हे संत ज्ञानेश्वरांनी देवाकडे मागितलेले प्रार्थनारूपी मागणे आहे. ज्ञानेश्वरी या संत ज्ञानेश्वर यांच्या ग्रंथाचा शेवट (अध्याय १८ वा - ओवी १७९४ ते १८०२) पसायदान या प्रार्थनेने होतो.

1 Comment